/


 

 

Reglement SBWN (Stichting BBQ Wedstrijd Nederland)

De BBQ wedstrijd zal worden geregeld door de plaatselijk organisatie, met in acht neming van de regels van de SBWN en zorgt voor een evenementenvergunning, stromend water, toiletten en stroomvoorziening.

De organisatie moet van te voren aangeven (als een team zich aanmeld) als de teams hun vervoermiddel bij hun werkplek kunnen plaatsen tijdens het evenement, of als daar een goed alternatief voor is. Tevens moet er een  Parkeerplaats beschikbaar zijn voor de jury en de SBWN vertegenwoordiger

De organisatie moet bij de ingang (of op het veld) kenbaar maken dat er gebruik wordt gemaakt van hittebronnen en open vuur. Het publiek moet gewaarschuwd worden door b.v. een spandoek met huisregels.

De organisatie zorgt voor een jurytent/onderkomen voorzien van een ruime tafel inclusief water en crackers voor de jury, met minimaal 6 zitplaatsen. (voor de jury, ict’er en toezichthouders SBWN) Dit onderkomen moet gelijkvloers bereikbaar zijn, het liefst in het midden van het speelveld.

De jury moet bestaan uit 3 leden + 1 reserve. De jury moet aantoonbaar culinair onderlegd zijn, de namen van de juryleden moeten voor de wedstrijd aan de SBWN worden doorgegeven.

De SBWN levert het jurysysteem en controleert op de naleving van de regels. Een SBWN vertegenwoordiger zorgt minimaal 30 minuten voor het 1 e gerecht voor onderricht van de jury o.a. uitleg van de formulieren met gebruikmaking van de gebruiksaanwijzing.

Er moet voldoende ruimte worden gereserveerd voor elk team, minimaal 4 meter bij 6 meter.

Een team kan zich alleen aanmelden bij de plaatselijke organisatie. (Centraal aanmelden is niet meer mogelijk).

Per wedstrijd kunnen tien teams zich inschrijven, die meedoen aan de competitie. Wij vinden dat de jury niet meer dan 40 gerechten goed kan beoordelen. Bij minder dan 4 teams gelden de punten niet voor de competitie.

1 week voor de wedstrijd sluit de inschrijfdatum. De inschrijving is pas geldig als de bijdrage van 50,- euro (per team) betaald is aan de plaatselijke organisatie. De organisatie houdt voor aanvang van de wedstrijd een captains meeting m.b.t. de regels en zorgt voor een uitlever schema van de ingrediënten en inleverschema van de gerechten voor elk team. Indien een gerecht niet op tijd wordt aangeleverd bepaald de jury wanneer de beoordeling zal plaatsvinden.

De organisatie zorgt voor het vlees of hoofdingrediënt voldoende voor 2 borden per gerecht. Deze producten mogen niet worden vervangen door eigen materiaal. Elke organisatie bepaalt zelf minimaal 4 weken voor de wedstrijd welke gerechten er ingeleverd moeten worden. Indien er gebruik wordt gemaakt van een black box moeten alle benodigde ingrediënten erin zitten, of ze moeten ter plekke kunnen worden aangeschaft. Bij een mysterie box moet er worden aangegeven wat er wordt verwacht. De jury moet op de hoogte zijn van wat er in de box zit.

Tijdens de wedstrijd moeten er 2 borden per gerecht worden ingeleverd, 1 e voor de jury en 2 e voor de sta-tafel bij het team. De sta-tafel wordt geleverd door de organisatie. (het team verzorgt zelf de aankleding en tafelschikking)

Tijdens het aanreiken van de gerechten aan de jury moet het team voldoende ruimte krijgen om het gerecht toe te lichten. De temperatuurmeting wordt gedaan d.m.v. proeven. Bij twijfel met een thermapen.

 Wat de jury beslist is bindend. Wel kan de jury op- of aanmerkingen maken en krijgen ze rondom de prijsuitreiking de mogelijkheid om de teams toe te spreken.

M.b.t. de veiligheid moet elke hittebron met name in de looppaden zodanig zijn afgeschermd dat niemand zich kan verwonden. De organisatie en de SBWN moeten hierop toezien.

De brandstof is hout of houtskool, gas en elektra zijn niet toegestaan.

Voor het gebruik van de juiste tijd, is de tijd die wordt aangegeven op de mobiele telefoon. Deze is radio gestuurd en loopt gelijk met de klok van de SBWN .

 Alcoholgebruik tijdens de wedstrijd moet worden beperkt tot het minimum om overlast te voorkomen en de veiligheid te waarborgen.

De organisatie moet er voor zorg dragen dat er GEEN hinderlijke muziek en/of lawaai de wedstrijd kan verstoren, de teams en de jury hebben rust nodig tijdens de wedstrijd.

Aan het eind van de wedstrijd moet er een veilige plaats zijn om de hete houtskoolresten te kunnen inleveren.

De organisatie moet aangeven waar het afval heen kan tijdens en na de wedstrijd.

In 2019 gaan we naar 10 wedstrijden. De 5 beste scores tellen mee voor het kampioenschap.

Dit reglement moet uitgeprint op de jurytafel liggen tijdens de wedstrijd, deze  zal ook worden meegebracht door de vertegenwoordiger van de SBWN.

De stichting zal veilig omgaan met uw gegevens zoals bedoeld is in de privacywet.

Foto’s (max. aantal 20 st.) die gemaakt zijn op een wedstrijd mogen geplaatst worden op de site van de SBWN en kunnen gemaild worden naar info@sbwn.nl  De foto's worden wel eerst gescreend.

Zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de vertegenwoordiger van de S.B.W.N.

De opzet is een fijne en veilige competitie voor allemaal.

Op naar de titel: Beste Culinaire BBQ team van Nederland 2019